[XML4Lib] seeking good XML and XSLT editor

John Fitzgibbon jfitzgibbon at Galwaylibrary.ie
Thu Mar 30 06:35:42 EST 2006


Hi,
 
I previously e-mailed seeking a good MARC to XML converter. Thanks to
all who replied. Many of you recommended MarcEdit. The funny thing is I
have been using MarcEdit for years and never realised it had this
capability. I just gave it a go and it is very good.
 
Now, I'm seeking a good XML and XSLT editor. I have tried Cooktop but it
gives errors which are not fully explained in the error dialog box.
 
Any ideas would be much appreciated.
 
Regards
John 

******************************************************************* 
Tá eolas atá príobháideach agus rúnda sa ríomhphost seo 
agus aon iatán a ghabhann leis agus is leis an duine/na daoine
sin amháin a bhfuil siad seolta chucu a bhaineann siad. 
Mura seolaí thú, níl tú údaraithe an ríomhphost nó aon iatán 
a ghabhann leis a léamh, a chóipáil ná a úsáid. 
Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad, 
cuir an seoltóir ar an eolas thrí aischur ríomhphoist 
agus scrios ansin é le do thoil. 

This e-mail and any attachment contains information which is 
private and confidential and is intended for the addressee 
only. If you are not an addressee, you are not authorised 
to read, copy or use the e-mail or any attachment. 
If you have received this e-mail in error, please notify 
the sender by return e-mail and then destroy it. 
*********************************************************************
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.webjunction.org/wjlists/xml4lib/attachments/20060330/e1c1fa03/attachment.htm


More information about the XML4Lib mailing list